Volleyball Playoffs

Spring Thursday Beach Volleyball

PLAYOFFS Back to Schedule

Spring Thursday Playoffs

Round 1
Jun 22 
 
 
 
 
8)
 
  Gold Diggers [3]
 
 
9)
 
  Pretty Hurts [0]
 
 
Jun 22 at 6:15 PM
Olbrich Park - Court 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)
 
  Just the Tip [1]
 
 
10)
 
  Sanderson Coopers [2]
 
 
Jun 22 at 6:15 PM
Olbrich Park - Court 2
 
 
 
 
6)
 
  Rubber Busters [3]
 
 
11)
 
  Supreme Court [0]
 
 
Jun 22 at 7:45 PM
Olbrich Park - Court 1
Quarterfinals
Jun 22, Jun 29 
1)
 
  Monstars [2]
 
 
8)
 
  Gold Diggers [1]
 
 
Jun 22 at 7:00 PM
Olbrich Park - Court 1
4)
 
  The Empire spikes... [2]
 
 
5)
 
  2 Legit 2 Hit [0]
 
 
Jun 29 at 6:15 PM
Olbrich Park - Court 1
2)
 
  Ow My Balls [3]
 
 
10)
 
  Sanderson Coopers [0]
 
 
Jun 22 at 7:00 PM
Olbrich Park - Court 2
3)
 
  Bump, Set, Psych [1]
 
 
6)
 
  Rubber Busters [2]
 
 
Jun 29 at 6:15 PM
Olbrich Park - Court 2
Semifinals
Jun 29 
1)
 
  Monstars [3]
 
 
4)
 
  The Empire spikes... [0]
 
 
Jun 29 at 7:00 PM
Olbrich Park - Court 1
2)
 
  Ow My Balls [0]
 
 
6)
 
  Rubber Busters [2]
 
 
Jun 29 at 7:00 PM
Olbrich Park - Court 2
Finals
Jun 29 
1)
 
  Monstars [0]
 
 
6)
 
  Rubber Busters [2]
 
 
Jun 29 at 7:45 PM
Olbrich Park - Court 1
 
 
6)
 
  Rubber Busters